Emelten en engerlingen: let op van deze zomerse grasvreters

Wat zijn engerlingen?

 “Engerlingen” is in feite een verzamelnaam voor de ondergronds levende larven van verschillende soorten kevers die in onze (sier)tuinen voorkomen. De kevers voeden zich met bladeren van sierplanten en hagen, maar leggen hun eitjes vaak af in het gazon. Uit die eitjes komen de schadelijke larven, die we dus gemakshalve ‘engerlingen’ noemen.  Tot die kevers behoren de bekende meikevers, maar andere soorten zoals rozenkever, junikever en Sallandkever zijn minstens even erg te duchten. De vrouwelijke kevers graven zich de bodem in en leggen er tientallen eitjes af. De larve van bv. de rozenkever heeft een 1-jaarlijkse cyclus, maar die van de meikeverlarve is 3-jaarlijks. Als de larven volgroeid zijn, gaan ze ‘verpoppen’ en komen er nieuwe kevers uit de grond, die op hun beurt schade veroorzaken.


emelten

Emelten: dit zijn larven van langpootmuggen. 

engerlingen

Engerlingen: dit zijn larven van allerhande kevers (rozenkever, meikever, junikever, Sallandkever)
 

Waar komen ze zo massaal vandaan?

Daar zijn 2 hoofdoorzaken voor aan te duiden:

1) De spectaculaire ontwikkeling van privétuinen de jongste decennia zorgt voor een rijk gedekte tafel voor de kevers en hun larven.

2) Het verbod op tal van scheikundige bestrijdingsmiddelen doet de populatie groeien en maakt bestrijden moeilijker. Momenteel zijn er geen chemische bestrijdingsmiddelen beschikbaar voor amateurgebruik.

Hoe herken je het schadebeeld?

  • De graszode wordt eerst flets en geelachtig.
  • In een volgend stadium kan je graszode zo lostillen van de bodem.
  • Vogels zoals kraaien, kauwen, merels, spechten en eksters  zorgen voor een ‘secundair’ schadebeeld. Ze zijn dol op deze ‘smakelijke en eiwitrijke snack’ en krabben de graszode verder kapot op zoek naar deze lekkernij.
  • Zelfs egels en vossen zijn verlekkerd op die smakelijke larven en maken een echte puinhoop van het gazon.
  • Het schadebeeld is vaak heel ‘pleksgewijs’, volledig afgestorven zones wisselen af met onbeschadigde stukken.

schadebeeld emelten

In welke omstandigheden treedt de meeste schade op?

3 factoren spelen een cruciale rol

1) De grondsoort: Engerlingen voelen zich opperbest in lichte grondsoorten zoals zand. Lichte zandgronden warmen snel op en engerlingen kunnen er vlot in bewegen. In zware vochtige bodems is dat veel minder het geval, al neemt ook daar het probleem elk jaar toe.

2) Droogte:  De schade neemt explosief toe bij langdurige droogteperiodes, zoals die al enkele jaren na elkaar voorkomen. Het gras komt onder stress, kan nauwelijks voedingselementen opnemen, terwijl de engerlingen zich te goed doen aan de resterende wortels.

3) Een tekort aan bemesting: Engerlingen zijn echte ‘zwakteparasieten’. Het schadebeeld is veel groter bij weinig of niet bemeste gazons. Door een goede bemesting krijgt het gras een optimale gezondheid en weerstand.

schadebeeld larvex emelten engerlingen

Een gazon op een zandbodem, dat weinig of niet bemest wordt, zal tijdens een droogteperiode veel meer schade lijden dan een gazon op zware bodem, dat goed bemest wordt en een goede vochtvoorziening heeft.

Hoe engerlingen of emelten in je gazon bestrijden?

Larvex is het ideale product.

 

 

Andere gerelateerde problemen

Larvex: zorgt voor een optimale gezondheid en weerstand van uw gazon

Meer lezen >