Je vijver helder maken in 5 stappen!

Oorzaken van troebel vijverwater

Troebel vijverwater kan meerdere oorzaken hebben zoals overmatige visbezetting, te weinig vijverplanten, zeer warm weer of de aanwezigheid van te veel afvalstoffen (bladeren, dode planten). In deze situaties zal het zelfreinigende vermogen van het vijverwater afnemen, met als gevolg dat schadelijke stoffen zoals nitriet en ammoniak zich beginnen op te stapelen. Dit stimuleert de groei van algen, met name zweefalg. Deze alg groeit als een plantje op plaatsen waar gewone planten niet meer kunnen groeien. Op deze manier verstoort zweefalg de normale fauna en flora van je vijver. Dit geeft als resultaat dat het water in je vijver er troebeler en groener gaat uitzien.

5 stappen om je vijver weer helder te maken 

1. Plaats genoeg zuurstofplanten

Het is belangrijk om voldoende zuurstofplanten te voorzien in het vijverwater. Denk maar aan blaasjeskruid, waterpest, waterranonkel (Ranunculus aquatilis) of fonteinkruid (Potamogeton lucens). Ze leven van dezelfde voedingsstoffen als zweefalgen, waardoor de algen minder kans krijgen om te woekeren. 

2. Kies vijvervissen die weinig wroeten

Sommige vijvervissen staan bekend om het feit dat ze veel wroeten in de bodem of eten van de zuurstofplanten. Hierdoor wordt het vijverwater snel troebel. Neem daarom bij voorkeur vissen die deze eigenschappen niet hebben zoals de goudwinde (Leuciscus idus melanotus), komeetstaart (Sarasa), goudelrits (Pimephales promelas) of zonnebaars (Lepomis gibbosus).

3. Verwijder grote draadalgen zo snel mogelijk

Drijven er draadwieren in water omdat het bv. extreem warm weer is geweest? Schep deze er dan met een schepnet of krauwel uit. Dit is belangrijk om het biologisch evenwicht van de vijver in balans te houden. Het verwijderen van de draadalgen zal in het algemeen de groei ervan afremmen in je vijver.

4. Gebruik indien nodig een anti-algenproduct 

Indien de verontreiniging van je vijver al vergevorderd is, kan het nodig zijn om een product tegen algen toe te voegen aan het - al dan niet ververste vijverwater - zoals BSI Aqua Power. Dit product is speciaal ontwikkeld vijverwater weer helder te maken dat door algen is aangetast. Het verhoogt het zuurstofgehalte waardoor de opgestapelde afvalstoffen afgebroken worden.

5. Hou je vijver helder!

Voor blijvend helder water pas je best BSI Aqua Clear toe. Fosfaten, het 'voedsel' voor algengroei worden met dit product gebonden en omgezet. Het water wordt uitgevlokt, vuil slaat neer op de bodem en pH-schommelingen worden gebufferd. Nadat je met BSI Aqua Power het water helder maakt, zorgt Aqua Clear voor het behoud van helder water!

Meer info over onze vijverproducten? Klik hier

Video over het gebruik van Aqua Power en Aqua Clear