Ecokuur : het ecologisch alternatief

Het gebruik van ecokuurproducten in de praktijk
 

De voordelen

  • Niet toxisch, veilig voor milieu, mens en dier
  • Ecokuur-producten zijn werkzaam tegen meerdere insecten of ziekten tegelijk. Zo is het niet nodig dat u alle insecten of ziekten ook moet kunnen benoemen, wat bij scheikundige producten wel vaak nodig is.
  • Eetbare gewassen kunnen verder geconsumeerd worden.

De aandachtspunten

  • Ecokuur-producten hebben de beste resultaten bij herhaald gebruik, 2 à 4 behandelingen per seizoen.
  • Nog beter is de producten in te zetten direct als er schade vastgesteld wordt.

In de praktijk

  • Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen, zijn de ecokuur-producten geschikt voor aangieten, uitstrooien dan wel verspuiten. Bij het verspuiten steeds goed de boven- en onderkant van de bladeren behandelen.

  • Er zijn geen veiligheidsvoorschriften van toepassing.

  • Tegen bodeminsecten behandelen bij regenachtig weer of zelf beregenen.

Een overzicht van onze ecokuur producten:

Ecokuur tegen mieren > 

Slakkenvraat strooikorrels > 

Stop Engerlingen > 

Bladinsecten concentraat > 

Bladziekten concentraat > 

Bodeminsecten concentraat > 

ecokuur bsi